Šai sadaļai ar nosaukumu “Publiskojamie dokumenti” ir 6 apakšsadaļas. Var spiest uz katras sadaļas un lasīt:

  1. Organizācijas dokumenti
  2. Gada pārskati
  3. Neatkarīgo revidentu ziņojumi
  4. Iepirkumi
  5. Dalībnieku sapulces
  6. Personas datu apstrādes noteikumi
  7. Drošības politika